Exteriér

  • prístrešky, bránièky, brány, bez pohonu, s pohonom ...
  • záhradný nábytok, gril, hojdaèky, príslušenstvo bazénov ...
  • samostatne stojace stánky, skrinky, nápisy, reklama ...
  • konštrukcie, úpravy, vylepšenie ...
  • nerezové, oce¾ové, kombinácia s plastom, sklom, drevom ...

Galeria Exteriér